Afschrijvingen en investeringen

Vaste activa register in Excel

Investeringen zijn goederen die u langere tijd voor uw bedrijf gebruikt. Het zijn goederen die u meer dan één jaar gebruikt, maar wel in één keer betaalt. Goede voorbeelden van investeringen zijn computers, bureaus, hardware en panden. Alleen goederen die duurder zijn dan € 450 dient u verplicht af te schrijven.

Afschrijvingingsstaat

4 augustus 2021

Afschrijving kleine bedrijfswagens

Afschrijving bedrijfsauto Er zijn twee manieren om een bedrijfsauto af te schrijven: 1. Op basis van de economische levensduur (economische afschrijving) 2. Op basis van de […]
12 november 2018

Vaste activa en afschrijvingen

Vaste activa en afschrijvingen Afschrijven op een bedrijfsmiddel Jaarlijks moet u bepalen wat u mag afschrijven, hiervoor heeft u 3 dingen nodig. 1. De aanschafkosten 2. […]