Kostprijscalculatie.nl | Afschrijvingen

✔️  Uitgebreid assortiment ✔️ Direct downloaden ✔️ BTW vrij winkelen

Afschrijvingen en investeringen

Vaste activa register in Excel

Investeringen zijn goederen die u langere tijd voor uw bedrijf gebruikt. Het zijn goederen die u meer dan één jaar gebruikt, maar wel in één keer betaalt. Goede voorbeelden van investeringen zijn computers, bureaus, hardware en panden. Alleen goederen die duurder zijn dan € 450 dient u verplicht af te schrijven.

Afschrijvingingsstaat