We hebben het navigatiesysteem compleet vernieuwd om u een betere bezoekerservaring te bieden. U kunt zo sneller het gewenste product vinden. Klik op één van de categorietitels in de blauwe box en u gaat direct naar de overzichtspagina. Op zoek naar het juiste rekenmodel? U vindt het snel op Kostprijscalculatie.nl !

Hoe hoog is uw winstmarge of hoe berekent u de verkoopprijs of uw uurtarief? Wat houdt u netto over als ZZP'er? Wat moet u aan inkomstenbelasting betalen? Wat is het gunstigste een BV of een eenmanszaak? Wat is uw optimale DGA inkomen? Hoe hoog is de MKB-winstvrijstelling en ondernemersaftrek? Hoe berekent u de thuiswerkkosten en reiskostenvergoeding?

Wat houdt u netto over van uw bruto salaris? Hoe berekent u het SV-loon? Hoeveel kinderbijslag krijgt u nu en in de komende jaren? Krijgt u bij ontslag een transitievergoeding? Wat zijn de onderhoudskosten van uw voertuig? Hoe hoog is uw toetsingsinkomen? Heeft u ook recht op ouderenkorting? Kunt u via middeling ook geld terugkrijgen van de belastingdienst?

Hoeveel eigen geld moet u inbrengen bij aankoop van een woning? Welke hypotheekvormen zijn er en welke is voor u het meest geschikt? Wat is het rendement van zonnepanelen? Hoeveel verhuurderheffing moet u betalen wanneer u woningen verhuurt? Hoe rendabel is het om een vakantiehuis als belegging aan te schaffen? Wat moet u betalen aan forfait wanneer u een eigen woning heeft? Hoe hoog zijn de energiekosten?

Welk rendement maakt u op uw kapitaal met een bepaalde inleg? Hoe hoog is de vermogensbelasting op spaargeld en vermogen in box 3? Hoeveel is uw geld door inflatie straks nog waard? Hoeveel kunt u veilig sparen met depositogarantiestelsel? Hoe berekent u het aanvangsrendement in vastgoed? Wat is uw vermogensgroei bij periodieke inleg? Welk rendement kunt u behalen bij sparen of beleggen?

Hoe brengt u alle bezittingen en schulden van de overledene snel in kaart? Wat moet u aan erfbelasting betalen? Wat is de waarde van het vruchtgebruik en blote eigendom bij erfenis of schenking? Hoeveel bedraagt de schenkbelasting? Welke uitvaartkosten kunt u verwachten bij een begrafenis of crematie? Wat is de waarde van een verhuurde/verpachte woning die u via een erfenis of schenking krijgt?

Alle uren van uw personeel bijhouden inclusief maandrapportage, urenkaart en personeelsrapport? Een jaarkalender voor ploegendienst inclusief afwijkende diensten opstellen? Registratie ziekteverzuim bijhouden voor maximaal 100 werknemers? Urenstaat bijhouden zonder in/uit kloktijden? Wilt u de vervaldatums van allerlei documenten beheren? Verzuimkosten en verzuimpercentage van uw medewerkers berekenen?