Chauffeurskosten

Bereken de chauffeurskosten per uur en per kilometer. Wat kost het aan arbeid om een vervoersmiddel op de weg te houden?

Beschrijving

Met deze rekensheet kunt u eenvoudig de chauffeurskosten berekenen die nodig zijn om een truck het hele jaar te kunnen inzetten.

Een chauffeur in vaste dienst werkt namelijk niet het hele jaar. Dit i.v.m. vakantie, ziekte, evt. opleiding, ATV etc. Gedurende zijn afwezigheid huurt u een uitzendkracht in. Deze berekening geeft aan welke kosten hiermee gemoeid zijn.

Bereken de chauffeurskosten: – totaal – per gewerkt uur – per kilometer
De uitkomsten worden automatisch weergegeven (zie voorbeeld).

  • Uw chauffeur werkt 1.776 uren per jaar, waarvan 222 overuren.
  • Het aantal inzeturen per jaar is 2.080, u moet dus 304 uur per jaar een uitzendkracht inhuren.
  • De totale kosten voor de vaste chauffeur bedragen € 49.550, ofwel € 27,90 per gewerkt uur (€ 49.550 / 1.776 uur).
  • De kosten voor het inhuren van een uitzendkracht zijn € 8.588, ofwel € 28,25 per gewerkt uur (€ 8.588 / 304 uur).
  • De gemiddelde gewerkte uurprijs bedraagt daardoor € 27,95 (€ 58.138 / 2.080 uur).
* De gemiddelde gewerkte uurprijs daalt met € 0,05 omdat een uitzendkracht goedkoper is.

Hoe werkt het berekenen van de chauffeurskosten?

1.Hiertoe vult u eerst een aantal gegevens in zoals het aantal werkbare dagen, niet-productieve dagen, contracturen per dag en het gemiddelde aantal werkuren. Overuren worden daarna automatisch berekend. Aan de hand van het aantal inzeturen die nodig zijn, wordt berekend hoeveel uur een uitzendkracht moet worden ingehuurd om de truck op de weg te houden.

2.Kies vervolgens de loonschaal/trede en vul de toeslag voor de overuren in. Voor de uitzendkracht vult u het afgesproken uurtarief in. Daarnaast heeft de vaste chauffeur en uitzendkracht recht op een verblijfskostenvergoeding CAO beroepsgoederenvervoer.

3.Maak een schatting hoeveel kilometer de chauffeur gemiddeld per dag rijdt. Deze berekening laat direct zien welke gemiddelde snelheid benodigd is om die afstand af te kunnen leggen.

4.Tenslotte: stel de opslagen vast m.b.t. vakantiegeld, vaste toeslag (bijv. ploegendienst), sociale lasten, pensioenlasten en ziektekostenverzekering (ingeval een chauffeur langdurig ziek is).

5.De rekensheet berekent nu automatisch de totale arbeidskosten, gemiddelde uurprijs per gewerkt uur en de kilometerprijs.

Voorbeeldberekening chauffeurskosten

Hieronder vindt u een voorbeeldberekening van de chauffeurskosten op basis van de ingevoerde gegevens:
Chauffeurskosten
Berekening chauffeurskosten
Meer rekentools voor de Transportsector kunt u vinden in onze shop.

Transport website nodig ?

U heeft een website die niet meer voldoet aan uw wensen? Of u gaat starten als transportondernemer? Wij kunnen u voor een zeer aantrekkelijk tarief voorzien van een website die precies bij u past. Hiernaast ziet u een mooi voorbeeld. Zo kan uw website er ook uitzien! Bij ons kunt u tevens terecht voor een domeinnaam, hosting en onderhoud van uw website.

De voorbeeld website zoals hiernaast is weergegeven, kunnen wij al vanaf € 89,00 leveren Bekijk alle pakketten hier.
splash_supplier
Shop